RSS
email

GENERASI KOMPUTER

Sejarah perkembangan computer berawal pada tahun 1940. Berikut ini beberapa generasi komputer :

Generasi Pertama (1940-1959)
Generasi Kedua (1959-1964)
Generasi ketiga (1964-1980)
Generasi Keempat (1980-sekarang)
Genarasi Kelima (masa depan)


GENERASI PERTAMAIBM 701


Komputer awalan 40-an sizenya sangat besar dan dikelaskan sebagai kerangka utama (Manframe). Dengan menggunakan tabung vakum, tujuannya agar pemprosesan dan penyimpanan maksimal. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Selan itu tabung vakum memerlukan elektrik yang amat banyak sehingga mengganggu kelancaran arus elektrik.

Tabung vakum ENIAC

Pada tahun 1946 komputer elektronk digital yang pertama yaitu ENIAC ( Elektronik Integrator And Calculator )telah diciptakan oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert. ENIAC mempunyai luas 140 meter persegi, berat mencapai 30 ton, 130 kilowatt tenaga dan menggunkan 18000 unit tabung vakum. Penyimpanan ingatan di dalam komputer atau lebih dikenali sebagai Konsep Aturcara Tersimpan (Stored Program Concept) telah diciptakan oleh John Von Neumann yang menggunakan nombor binari (0 dan 1) untuk melakukan tugas pemprosesan dan storan.

EDSAC (Elektronic Delay Storage Automation Calculator) telah menggunakan raksa yang telah dimasukkan ke dalam tabung untuk menggantikan tabung vakum yang berfungsi sebagai penyimpnan. EDSAC dikembangkan oleh Cambridge University, England. EDSAC adalah computer pertama yang menggunakan konsep Dr. John Mauchly dan Presper Eckert.

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Komputer) lebih unggul dari ENIAC dengan mengurangi penggunaan tabung vakum. EDVAC menggunakan istem number binary. UNIVAC1 (Universal Automatic Calculator) yang juga ciptaan Dr. John Mauchly dan Presper Eckert telah dikeluarkan untuk memproses data perniagaan pada tahun 1951 untuk menggantikan komputer-komputer yang sebelum ini hanya digunakan bagi tujuan pengiraan.

GENARSI KEDUA


UNIVAC IIIDalam generasi ini computer menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Ukuran komputernya menjadi lebih kecil dan murah. Transistor tidak mudah terbakar dibandingkan dengan tabung vakum. Computer generasi kedua menggunakan teras magnetik untuk media penyimpanan. Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh lilitan elektrik. Kemampuan pemprosesan serta size ingatan utama komputer juga bertambah besar. Ini menjadikan komputer lebih pantas menjalankan perintah.

Bahasa pemprograman dalam computer generasi kedua menggunakan bahas tingkat tinggi seperti FOTRAN dan COBOL digunakan untuk menggantikan bahasa mesin yang susah dimengerti. Bahasa FOTRAN dan COBOL menjadikan pengendalian computer lebih mudah. Permintaan komputer bagi tujuan pemprosesan data dalam bidang perniagaan mulai meningkat. Masyarakat mulai menerima komputer dan kerjaya dalam bidang komputer mula mendapat tempat

Famili kedua terbesar dalam kategori computer yaitu Minikomputer. Harganya lebih murah berbanding dengan kerangka utama (Mainframe). Ia menggalakkan lagi penggunaan komputer dalam bidang perniagaan. DEC PDP-8 adalah komputer mini yang pertama dihasilkan dalam tahun 1964 yang kemudiannya dituruti oleh IBM (International Business Machine) dengan komputer mini mereka 7090 dan 7094.

GENERASI KETIGA


IBM SYSTEM/360


IBM memulakan evolusi generasi ini dengan menghasilkan sebuah Kerangka Utama yaitu System/360. Ia mengandung segala peralatan bagi tujuan pengaturaan. Ia dapat digunakan dalam berbagai tujuan seperti sains, perniagaan atau lain-lain. IBM mula memonopoli industri pembuatan komputer. IBM System/360 ini memperkenalkan banyak ciri-ciri baru termasuklah penggunaan Sistem Pengoperasian (Operating System). Ia juga mengandungi stesen-stesen secara berasingan dan dikawal oleh sistem induk. Ia juga memperkenalkan Sistem Perkongsian Masa (Time Sharing). Melalui sistem ini, kesemua stesen-stesen mampu melakukan proses serentak

Melalui penyelidikan mikroelektronik, transistor telah dapat dikecilkan kepada size mikroskopik. Beribu-ribu unit transistor dipadatkan di dalam kepingan silikon melalui proses Pengamiran Skala Besar (Large Scale Integration atau LSI) untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan cip. Cip mula menggantikan tansistor sebagai bahan logik komputer. Size cip yang kecil telah menjadikannya popular dan ia telah digunakan di dalam kebanyakkan alat elektronik. Harganya yang murah menyebabkan banyak alat elektronik jatuh harga dan kemunculan revolusi perindustrian kedua bermula.

Mikrokomputer, jenis terkecil dalam famili komputer mula muncul. Ia cepat popular karena sizenya yang kecil, harga yang murah dan kebolehannya beroperasi secara sendirian. Ia mampu mengatasi ENIAC di dalam sesuatu tugas. Antara jenama-jenamanya terkenal seperti Apple II, IBM PC, NEC PC dan Sinclair. Ia mula digunakan dalam pemprosesan data perniagaan yang kecil. Banyak lagi bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC, Pascal,C,Logo, dan PL/1

Mikrokomputer dibekalkan dengan cip ROM (Read Only Memory) secara bina-dalam (Built In) bagi membolehkan bahasa BASIC digunakan. BASIC mulai popular sebagai bahasa pengaturcaraan. Perisian-perisian penggunaan bina-siap (ready made) mula digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masaalah. Bidang pengaturaan mula menjadi antara bidang pekerjaan yang menawarkan gaji yang amat tinggi.

GENERASI KEEMPAT

IBM PC

Kita dikatakan sedang berada di dalam zaman peralihan dari generasi ketiga kepada generasi keempat. Di dalam generasi ini, chip masih lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan ingatan. Walaupun begitu, ia telah menjadi lebih maju sehingga beratus ribu transistor telah dimampatkan ke dalamnya. Proses ini disebut Pengamiran Skala Amat Besar (Very Large Scale Integration atau VLSI).Pemprosesan menjadi amat pantas sehingga berjuta bit sesaat. Ia juga telah memunculkan satu lagi kelas komputer yang disebut Superkomputer (Super Komputer) seperti Cray 1 yang kemudian dimajukan lagi seperti Cray XMP. Super komputer menggunakan beberapa pemproses selari (parallel processor) yang berfungsi serentak. Ia banyak digunakan untuk membantu dalam kajian cuaca, senjata peperangan.

Mikrokomputer juga menjadi lebih maju dengan mempunyai kemampuan ingatan hingga 64 juta bait. Ia juga telah melahirkan beberapa jenis mikrokomputer yang lebih kecil seperti Komputer Buku (Laptop atau Notebook) yang mana sizenya hampir sama dengan sebuah buku rujukan. Mikrokomputer yang lebih kecil dari itu juga telah dilahirkan yaitu Komputer Tangan (Palmtop). Kepantasannya juga telah bertambah dari masa ke semasa.

Mikrokomputer juga telah dilengkapi dengan peralatan 'multimedia' yang mampu menayangkan film dan bunyi. Storan sekunder yang mempunyai kapasiti yang lebih besar diperlukan untuk menampung jumlah simpanan data yang makin bertambah. Komputer juga telah menjadi sesuatu yang biasa digunakan di perkantoran ataupun di rumah bagi kerja-kerja seharian. Sistem Rangkaian Kawasan Setempat (Local Area Network), Sistem Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network) dan Sistem Rangkaian Antara bangsa (International Network) juga telah dihasilkan. Ia telah menjadikan komunikasi dalam komputer lebih canggih di mana kita boleh masuk ke hubungan antarabangsa hanya dari komputer di rumah.
Perisian-perisian bina-siap (ready made) telah menjadi suatu kemestian. Perisan-perisian bina-ubah (tailor made) juga diperkenalkan untuk membantu menyelesaikan sesuatu masalah. Komputer menjadi lebih bijak dengan terciptanya perisian-perisian yang mampu membedakan pengguna dengan melihat pada corak dan warna Iris mata. Dalam hal ini, Palmtop atau PDA merupakan komputer generasi keempat

GENERASI KELIMA

Evolusi generasi kelima masih belum wujud. Ia hanya merupakan suatu impian masa depan. Walaupun begitu, projek-projek perintis untuk jangka panjang telahpun dimulakan seperti projek bandar pintar atau lebih dikenali sebagai Multimedia Super Corridor oleh Malaysia. Komputer dijangkakan lebih kompleks dengan ingatan yang berlipat ganda. Sistem pintar yang disebut 'Artificial Intelligence' akan mengambil alih tugas-tugas yang membahayakan atau memerlukan ketepatan yang lebih dari manusia. Jabatan ketenteraan Amerika Serikat juga telah merancang penggunaan robot di dalam peperangan, projek ini dikenali dengan nama 'Star Wars' ia juga menggunakan sepenuhnya penggunaan satelit. Robot-robot juga dijangka menggantikan manusia dalam kerja-kerja pengilangan seperti industri pembuatan kereta. Kad-kad pintar juga akan menggantikan semua dokumen-dokumen atau akaun bank pengguna. Di dalamnya mengandung berbagai informasi tentang pengguna tersebut.

Bahasa pengaturcaraan menjadi amat penting, dengan baris-baris arahan pengaturan Pascal contohnya, kita dapat mengarahkan robot memilih di antara buah limau dengan buah apel menerusi arahan suara yang diberikan kepadanya. Komputer juga dijangka menjadi suatu bentuk komunikasi yang canggih. Penggunaan 'video conference' dapat digunakan sepenuhnya.

Bookmark and Share

0 komentar:

0 comments

GENERASI KOMPUTER

Published on Kamis, 18 September 2008 in

Sejarah perkembangan computer berawal pada tahun 1940. Berikut ini beberapa generasi komputer :

Generasi Pertama (1940-1959)
Generasi Kedua (1959-1964)
Generasi ketiga (1964-1980)
Generasi Keempat (1980-sekarang)
Genarasi Kelima (masa depan)


GENERASI PERTAMAIBM 701


Komputer awalan 40-an sizenya sangat besar dan dikelaskan sebagai kerangka utama (Manframe). Dengan menggunakan tabung vakum, tujuannya agar pemprosesan dan penyimpanan maksimal. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Selan itu tabung vakum memerlukan elektrik yang amat banyak sehingga mengganggu kelancaran arus elektrik.

Tabung vakum ENIAC

Pada tahun 1946 komputer elektronk digital yang pertama yaitu ENIAC ( Elektronik Integrator And Calculator )telah diciptakan oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert. ENIAC mempunyai luas 140 meter persegi, berat mencapai 30 ton, 130 kilowatt tenaga dan menggunkan 18000 unit tabung vakum. Penyimpanan ingatan di dalam komputer atau lebih dikenali sebagai Konsep Aturcara Tersimpan (Stored Program Concept) telah diciptakan oleh John Von Neumann yang menggunakan nombor binari (0 dan 1) untuk melakukan tugas pemprosesan dan storan.

EDSAC (Elektronic Delay Storage Automation Calculator) telah menggunakan raksa yang telah dimasukkan ke dalam tabung untuk menggantikan tabung vakum yang berfungsi sebagai penyimpnan. EDSAC dikembangkan oleh Cambridge University, England. EDSAC adalah computer pertama yang menggunakan konsep Dr. John Mauchly dan Presper Eckert.

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Komputer) lebih unggul dari ENIAC dengan mengurangi penggunaan tabung vakum. EDVAC menggunakan istem number binary. UNIVAC1 (Universal Automatic Calculator) yang juga ciptaan Dr. John Mauchly dan Presper Eckert telah dikeluarkan untuk memproses data perniagaan pada tahun 1951 untuk menggantikan komputer-komputer yang sebelum ini hanya digunakan bagi tujuan pengiraan.

GENARSI KEDUA


UNIVAC IIIDalam generasi ini computer menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Ukuran komputernya menjadi lebih kecil dan murah. Transistor tidak mudah terbakar dibandingkan dengan tabung vakum. Computer generasi kedua menggunakan teras magnetik untuk media penyimpanan. Teras magnetik menggunakan besi-besi halus yang dililit oleh lilitan elektrik. Kemampuan pemprosesan serta size ingatan utama komputer juga bertambah besar. Ini menjadikan komputer lebih pantas menjalankan perintah.

Bahasa pemprograman dalam computer generasi kedua menggunakan bahas tingkat tinggi seperti FOTRAN dan COBOL digunakan untuk menggantikan bahasa mesin yang susah dimengerti. Bahasa FOTRAN dan COBOL menjadikan pengendalian computer lebih mudah. Permintaan komputer bagi tujuan pemprosesan data dalam bidang perniagaan mulai meningkat. Masyarakat mulai menerima komputer dan kerjaya dalam bidang komputer mula mendapat tempat

Famili kedua terbesar dalam kategori computer yaitu Minikomputer. Harganya lebih murah berbanding dengan kerangka utama (Mainframe). Ia menggalakkan lagi penggunaan komputer dalam bidang perniagaan. DEC PDP-8 adalah komputer mini yang pertama dihasilkan dalam tahun 1964 yang kemudiannya dituruti oleh IBM (International Business Machine) dengan komputer mini mereka 7090 dan 7094.

GENERASI KETIGA


IBM SYSTEM/360


IBM memulakan evolusi generasi ini dengan menghasilkan sebuah Kerangka Utama yaitu System/360. Ia mengandung segala peralatan bagi tujuan pengaturaan. Ia dapat digunakan dalam berbagai tujuan seperti sains, perniagaan atau lain-lain. IBM mula memonopoli industri pembuatan komputer. IBM System/360 ini memperkenalkan banyak ciri-ciri baru termasuklah penggunaan Sistem Pengoperasian (Operating System). Ia juga mengandungi stesen-stesen secara berasingan dan dikawal oleh sistem induk. Ia juga memperkenalkan Sistem Perkongsian Masa (Time Sharing). Melalui sistem ini, kesemua stesen-stesen mampu melakukan proses serentak

Melalui penyelidikan mikroelektronik, transistor telah dapat dikecilkan kepada size mikroskopik. Beribu-ribu unit transistor dipadatkan di dalam kepingan silikon melalui proses Pengamiran Skala Besar (Large Scale Integration atau LSI) untuk menghasilkan litar terkamir atau lebih dikenali dengan cip. Cip mula menggantikan tansistor sebagai bahan logik komputer. Size cip yang kecil telah menjadikannya popular dan ia telah digunakan di dalam kebanyakkan alat elektronik. Harganya yang murah menyebabkan banyak alat elektronik jatuh harga dan kemunculan revolusi perindustrian kedua bermula.

Mikrokomputer, jenis terkecil dalam famili komputer mula muncul. Ia cepat popular karena sizenya yang kecil, harga yang murah dan kebolehannya beroperasi secara sendirian. Ia mampu mengatasi ENIAC di dalam sesuatu tugas. Antara jenama-jenamanya terkenal seperti Apple II, IBM PC, NEC PC dan Sinclair. Ia mula digunakan dalam pemprosesan data perniagaan yang kecil. Banyak lagi bahasa pengaturcaraan muncul seperti BASIC, Pascal,C,Logo, dan PL/1

Mikrokomputer dibekalkan dengan cip ROM (Read Only Memory) secara bina-dalam (Built In) bagi membolehkan bahasa BASIC digunakan. BASIC mulai popular sebagai bahasa pengaturcaraan. Perisian-perisian penggunaan bina-siap (ready made) mula digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masaalah. Bidang pengaturaan mula menjadi antara bidang pekerjaan yang menawarkan gaji yang amat tinggi.

GENERASI KEEMPAT

IBM PC

Kita dikatakan sedang berada di dalam zaman peralihan dari generasi ketiga kepada generasi keempat. Di dalam generasi ini, chip masih lagi digunakan sebagai tempat penyimpanan ingatan. Walaupun begitu, ia telah menjadi lebih maju sehingga beratus ribu transistor telah dimampatkan ke dalamnya. Proses ini disebut Pengamiran Skala Amat Besar (Very Large Scale Integration atau VLSI).Pemprosesan menjadi amat pantas sehingga berjuta bit sesaat. Ia juga telah memunculkan satu lagi kelas komputer yang disebut Superkomputer (Super Komputer) seperti Cray 1 yang kemudian dimajukan lagi seperti Cray XMP. Super komputer menggunakan beberapa pemproses selari (parallel processor) yang berfungsi serentak. Ia banyak digunakan untuk membantu dalam kajian cuaca, senjata peperangan.

Mikrokomputer juga menjadi lebih maju dengan mempunyai kemampuan ingatan hingga 64 juta bait. Ia juga telah melahirkan beberapa jenis mikrokomputer yang lebih kecil seperti Komputer Buku (Laptop atau Notebook) yang mana sizenya hampir sama dengan sebuah buku rujukan. Mikrokomputer yang lebih kecil dari itu juga telah dilahirkan yaitu Komputer Tangan (Palmtop). Kepantasannya juga telah bertambah dari masa ke semasa.

Mikrokomputer juga telah dilengkapi dengan peralatan 'multimedia' yang mampu menayangkan film dan bunyi. Storan sekunder yang mempunyai kapasiti yang lebih besar diperlukan untuk menampung jumlah simpanan data yang makin bertambah. Komputer juga telah menjadi sesuatu yang biasa digunakan di perkantoran ataupun di rumah bagi kerja-kerja seharian. Sistem Rangkaian Kawasan Setempat (Local Area Network), Sistem Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network) dan Sistem Rangkaian Antara bangsa (International Network) juga telah dihasilkan. Ia telah menjadikan komunikasi dalam komputer lebih canggih di mana kita boleh masuk ke hubungan antarabangsa hanya dari komputer di rumah.
Perisian-perisian bina-siap (ready made) telah menjadi suatu kemestian. Perisan-perisian bina-ubah (tailor made) juga diperkenalkan untuk membantu menyelesaikan sesuatu masalah. Komputer menjadi lebih bijak dengan terciptanya perisian-perisian yang mampu membedakan pengguna dengan melihat pada corak dan warna Iris mata. Dalam hal ini, Palmtop atau PDA merupakan komputer generasi keempat

GENERASI KELIMA

Evolusi generasi kelima masih belum wujud. Ia hanya merupakan suatu impian masa depan. Walaupun begitu, projek-projek perintis untuk jangka panjang telahpun dimulakan seperti projek bandar pintar atau lebih dikenali sebagai Multimedia Super Corridor oleh Malaysia. Komputer dijangkakan lebih kompleks dengan ingatan yang berlipat ganda. Sistem pintar yang disebut 'Artificial Intelligence' akan mengambil alih tugas-tugas yang membahayakan atau memerlukan ketepatan yang lebih dari manusia. Jabatan ketenteraan Amerika Serikat juga telah merancang penggunaan robot di dalam peperangan, projek ini dikenali dengan nama 'Star Wars' ia juga menggunakan sepenuhnya penggunaan satelit. Robot-robot juga dijangka menggantikan manusia dalam kerja-kerja pengilangan seperti industri pembuatan kereta. Kad-kad pintar juga akan menggantikan semua dokumen-dokumen atau akaun bank pengguna. Di dalamnya mengandung berbagai informasi tentang pengguna tersebut.

Bahasa pengaturcaraan menjadi amat penting, dengan baris-baris arahan pengaturan Pascal contohnya, kita dapat mengarahkan robot memilih di antara buah limau dengan buah apel menerusi arahan suara yang diberikan kepadanya. Komputer juga dijangka menjadi suatu bentuk komunikasi yang canggih. Penggunaan 'video conference' dapat digunakan sepenuhnya.

Spread The Love, Share Our Article

Related Posts

No Response to "GENERASI KOMPUTER"

 
offsetWidth); }